Dostawca serwisu

Voyager Group Sp. z o.o.
ul. św. Michała 20
61-023 Poznań

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000195078
Numer  identyfikacji podatkowej: 972-03-13-476
Wysokość kapitału zakładowego: 500 000,00 PLN